Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach

MEN       WOM      Kuratorium       WODIiP       CKE       OKE Wrocław       Gmina Świerczów       WSzPWN       WSiP       Polska

 

  Strona główna

  Aktualności

  Informacje o szkole

  Historia szkoły

  Pracownicy

  Dokumenty szkolne

  Przyjaciele szkoły

  Dla rodziców

  Dla ucznia

  Plan zajęć

  Galeria

 

     Napisz do nas

                             

INNOWACYJNA SZKOŁA

 

   W bieżącym roku szkolnym w Szkole Podstawowej w Bąkowicach wprowadzane są dwie innowacje pedagogiczne zatwierdzone przez Opolskiego Kuratora Oświaty.

Pierwsza z podjętych innowacji – Systematyczne, krótkie ćwiczenia techniki głośnego czytania, a doskonalenie czytania ze zrozumieniem – dotyczy zajęć edukacyjnych z języka polskiego dla uczniów klasy IV i V. Celem innowacji jest opanowanie umiejętności głośnego czytania w tempie około 150 wyrazów na minutę. Badania i eksperymenty prowadzone przez licznych naukowców dowodzą, że opanowanie takiego tempa czytania na głos, prowadzi do prawidłowego czytania po cichu ze zrozumieniem oraz łatwiejszej i sprawniejszej nauki innych przedmiotów. Uczy systematyczności i motywuje do aktywności, dzięki którym dziecko osiągnie sukces.

   Druga z wprowadzanych innowacji – Krótkie formy odpowiedzi pisemnej a umiejętność wykonywania prostych obliczeń w pamięci w klasie IV i V – dotyczy zajęć edukacyjnych z matematyki dla uczniów klasy IV i V. Celem innowacji jest podniesienie efektów kształcenia w zakresie znajomości tabliczki mnożenia, dzielenia, dodawania i odejmowania, rozwijanie sprawności rachunkowej w zakresie czterech działań, mierzenie efektów kształcenia poprawnego i sprawnego liczenia w pamięci, wdrażanie uczniów do systematycznej pracy i samooceny. Dotychczasowe moje doświadczenia pokazują, że bardzo częste sprawdzanie wiedzy uczniów zmusza ich do systematycznej pracy, dzięki temu nie nawarstwiają się zaległości. Ponadto poprawne i szybkie liczenie przekłada się na sprawne rozwiązywanie zadań tekstowych. Innowacja powstała w celu eliminowania braków i systematycznego utrwalania rachunku pamięciowego.

Renata Boduch

wstecz